ÇÖZÜMLERİMİZ

Yeteneğinin yanı sıra aykırı fikirleriyle de döneminde ve edebiyat dünyasında iz bırakan İngiliz yazar Gilbert K. Chesterton’un “İnsanlar çözümü göremediklerinden değil, sorunu göremediklerinden çözümsüz kalırlar” sözü işimize olan bakış açımızı çok güzel özetliyor. Çünkü etkili bir çözüm üretebilmek için sorunun ne olduğunu doğru bir şekilde saptamak gerekiyor. Özellikle de araştırma dünyasında… Çünkü doğru kişiye doğru soru sorulmadığında, alınan yanıtlar araştırma verenleri hedeflediklerinden çok başka noktalara taşıyabiliyor. Bu nedenle CURIOCITY’de geliştirdiğimiz çözümler, doğru soru ve sorunlardan yola çıkıyor.

MARKET ZONE

Pazar yapısını doğru anlamak, trendleri doğru okumak ve değişken tüketici ihtiyaçlarını anlamlandırmak pazarlamacılar için her zaman zorlayıcı olmuştur. Ancak biliyoruz ki, pazardaki fırsatları yakalamak pazarın yapısını anlamaktan geçiyor. Pazar yapısı ile birlikte, tüketicilerin ihtiyaçları ve pazar trendlerini de doğru tespit etmek gerekiyor. Doğru bir konumlandırma, mevcut pazar yapısı üzerine, ihtiyaçların trendlerle doğru şekilde birleştirilmesi ile mümkün oluyor.

MARKET-ZONE, pazarda adreslenebilir büyüklükteki fırsatların altını çizerek yeni ürün/ hizmet geliştirme ve/ veya relansman stratejilerine rehberlik ediyor.

INNO ZONE

Pazar gerçekleri çerçevesinde yeni ürün ve hizmet fikirlerinin oluşturulması sistematik bir yaklaşım gerektiriyor. INNO-ZONE pazarı anlama çalışmalarıyla elde edilen sonuçları kullanarak, pazara sunulabilecek yeni ürün/hizmetlerin oluşturulmasına aracılık ediyor.

Sistematik ve interaktif bir yaklaşım sunan INNO-ZONE, fikirleri test ederek başarı şansı en yüksek olanları tespit ediyor ve bu sayede geliştirme sürecinin başlangıç aşamasında sağlam bir temel oluşturuyor.

Aksiyona dönük adımlarla birlikte raporlanan sonuçlar, AR-GE ekiplerine destek olarak ürün/hizmet geliştirme sürecinin hızlı ilerlemesine katkıda bulunuyor.  

PRICE ZONE

Fiyat, pazarlama karmasının en kolay değiştirilebilen ve aynı zamanda yönetilmesi en zor unsurlarından birisidir. Büyümenin ana şartı, sunulan ürünün/hizmetin olabilecek en yüksek fiyattan satılması ve kârın maksimize edilmesidir. Bu sebeple doğru fiyat stratejilerine ışık tutacak fiyat araştırmalarına duyulan ihtiyaç günden güne artıyor.

Bu ihtiyaca yönelik geliştirdiğimiz PRICE-ZONE, sektör ve ürüne bağlı olarak az karmaşık yapılarda doğrudan ölçüm yöntemlerinden Gabor Granger veya Fiyat Hassasiyeti Ölçüm Tekniğini kullanarak doğru fiyat noktasını tespit ediyor. Daha karmaşık sorunlar içinse Conjoint Analizi ile fiyat simülasyonu yapılıyor ve fiyat hassasiyeti gösteriliyor. Diğer bir deyişle PRICE-ZONE, ürün bileşenleri ile fiyatın birlikte değerlendirildiği bütüncül bir yaklaşım sunuyor.

SHELF ZONE

Günümüz tüketicisinin satın alma davranışlarına baktığımızda satın alma kararının giderek daha çok mağazada verilmekte olduğunu görüyoruz.

Perakende alışveriş kanalları çeşitlendi; mağaza sayıları ve seçenekler arttı. Alışverişçi, daha sık aralıklarda, daha küçük ölçeklerde, alışveriş yapmaya başladı. Dolayısı ile kanal tercihlerini anlamak ve kanal bazında stratejiler geliştirmek daha da önem kazandı.

SHELF-ZONE, başarılı bir marka için perakendeciyi ve alışveriş yapan müşteriyi anlayıp, mağaza içi aktiviteler ile onları cezbetmek için kritik unsurları ortaya koyacak araştırma dizaynları sunarak marka gelişimine katkı sağlıyor.

BX ZONE

Marka algısının stratejik olarak yönetilebilmesi, mevcut durumun aksiyona dönebilecek faktörlerle ölçülmesi ile başlıyor. Aynı zamanda pazarın gelişen yapısının ve pazardaki markaların tüketici ile iletişiminin sürekli takibi ve değişen trendlerin ölçümlenlemesi hem oluşturulacak marka dilinin hem de markanın bıraktığı izin ideal stratejiye uygunluğunun test edilmesi için gereklilik arz ediyor. BX-ZONE, sunduğu bütüncül bakış açısıyla rekabet avantajı sağlayacak unsurları ön plana çıkarıyor ve marka için stratejik bir yol haritası çıkarılmasını sağlıyor.

CX ZONE

Müşteri memnuniyetini ve sadakatini arttırmak, her temas noktasında yaşanan deneyimi doğru şekilde yönetmek, kârlı büyüme stratejilerinin ayrılmaz parçasıdır. Mevcut müşterileri elde tutmak ve onlara markanın sunduğu diğer ürün ve hizmetleri satmak, yeni müşterileri ikna etmekten çok daha kolaydır. Bu nedenle, ürün ve hizmet performansını düzenli olarak ölçmek ve gelişim alanlarını tespit ederek müşteri beklentilerine en uygun hizmeti sunmak büyük önem taşıyor.

CX-ZONE, müşteri memnuniyetini oluşturan unsurların, memnuniyet ve marka tercihi üzerindeki etkisinin sayısal olarak tespit edilmesinde ve ürün/hizmet performansının rakiplerle birlikte karşılaştırmalı olarak izlenmesinde kullanılan bir yöntem. Ürüne veya hizmete dair güçlü ve gelişime açık alanların tespit eden CX-ZONE, farklılaşma yaratarak rekabet avantajı sağlayacak aksiyon önerileri sunuyor ve böylece büyüme stratejisine katkıda bulunuyor.

UX ZONE

Rekabetin çok arttığı günümüz pazarlama dünyasında firmalar ancak, piyasaya sundukları ürün ve hizmetlerin kalitesini hissettirebilecek müşteri deneyimleri yaşatarak farklılaşabiliyor. Bir ürün yada hizmet için sürdürülebilir memnuniyetin yanı sıra uzun süreli değer algısı yaratmak da büyük önem taşıyor.

Kullanıcı deneyimi tasarımı, yeni bir ürün ya da hizmet oluşturma sürecinde, tüketicinin beklentisini karşılamak için atılacak ilk adımdır. Bu noktadan hareketle geliştirdiğimiz UX-ZONE, ideal müşteri deneyimi için tüm temas noktalarının gelişim alanlarını belirleyerek sorunsuz müşteri yolculuğu için en doğru haritayı oluşturuyor.